NABÍDKOVÝ DOTAZNÍK - VAGÓNOVÁ POSUNOVADLA
Dotazník pro vypracování nabídky na dodávku lanového posunovacího zařízení

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
firma:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
adresa firmy:
TECHNICKÉ A GEOGRAFICKÉ PODKLADY
požadovaný typ posunovacího zařízení: PZ     LPZ     NV
počet vagónů v soupravě:
druh vagónů: dvounápravové
čtyřnápravové
hmotnost ložených vagónů brutto: v (t)
druh nakládaného / vykládaného materiálu:
druh kolejí: průbežná
slepá
v oblouku
druh pražců: betonové
dřevené
posun vagónů bude realizován: přes výhybku
přes přejezd
přes váhu
přes výklopník
přes jiné zařízení
sklon trati (‰) / délka sklonu:
délka posunu: v (m)
druh kolejnic:
rozchod trati: 1435 mm
1520 mm
iný mm
požadovaný druh ovládání: z ovládacího pultu ve velíne
místní z ovládacího panelu
          počet ovl. panelů
rádiové dálkové ovládaní
parametre elektrické sítě: 380 V / 50 Hz
500 V / 50 Hz
maximálny elektrický příkon:
prostředí /stupeň nebezpečí výbuchu/:
další požadavky a specifikace:
předpokládaný termín realizace do: