LANOVÁ POSUNOVACÍ ZAŘÍZENÍ
<<< zpět na lanová posunovadla

Lanové posunovací zařízení PZ 3-15 (boční úchyt)

Lanové posunovací zařízení PZ 3-15 (boční úchyt) je určeno k přesné manipulaci s max. šesti železničními vozy na průjezdných i kusých kolejích závodových vleček. Zařízení je schopno zcela nahradit v daném manipulační prostoru ekonomicky náročný provoz lokomotivy, popř. zastaralý způsob posunu pomocí vlečného lana. Nemalým přínosem je taktéž zvýšení bezpečnosti pracovníků posunu, zvýšení komfortu obsluhy a úspora manipulačního času.

Zařízení LPZ 3-15 se skládá ze základních technologických celků umístěných v prostoru dané koleje:
- poháněcí stanice
- vratná stanice
- manipulační táhlo
- vodící kolej

Mezi poháněcí a vratnou stanicí je podél koleje umístěna vodící dráha pro manipulační táhlo, jenž je taženo dopravní lanem vedeným k oběma stanicím. Předepnutí lana je konstantně zajištěno pomocí napínací poháněcí stanice. Manipulační táhlo slouží k ukotvení za boční hák vagonu a zajišťuje jeho bezpečné uchycení během posunu i v průběhu technologických přestávek.
Vodící dráhu je možno dodat i v provedení pro přejezdovou úpravu koleje. Montáž technologie lze provádět na všech běžných typech pražců (dřevěné i betonové).
Standardní dodávka dále obsahuje základní elektrovybavení včetně dálkového radiového ovládání. Na základě požadavku provozovatele, lze na vhodných místech manipulačního prostoru umístit i pevně uchycené ovládací panely (např. ve velínu obsluhy plnícího zařízení). Při nedostatečném vizuálním kontaktu pracovníka obsluhy s tažným zařízením je vhodným doplňkem monitorovací systém (není součástí standardní dodávky). Zařízení lze začlenit do automatizovaného provozu řízeného např. pomocí počítače.
Součástí dodávky zařízení je montáž, zaškolení obsluhy a kompletní projektová dokumentace.

Technické parametry
Maximální tažná síla: 25 kN
Rychlost posunu: 0,18; 0,36 m/s
Průměr tažného lana: 12,5-23,6 mm
Napětí: 400 (500) V
Příkon elektromotoru: 3-11 kW
Typ trati: přímá,oblouky, (průjezdná i kusá) do 500m/max. sklon 3‰