LANOVÁ POSUNOVACÍ ZAŘÍZENÍ
<<< zpět na lanová posunovadla

Lanové posunovací zařízení LPZ 15-100

Lanové posunovací zařízení LPZ 15-100 je určeno k přesné manipulaci se železničními vozy na průjezdných i kusých kolejích závodových vleček.

Zařízení LPZ 15-100 se skládá ze základních technologických celků umístěných v prostoru dané koleje:
- poháněcí stanice
- vratná stanice
- posunovací vozík
- vnitřní kolej


Mezi poháněcí a vratnou stanicí umístěnými v koleji, je vedeno dopravní lano jenž táhne po vnitřní koleji posunovací vozík. Změnou předepnutí lana pomocí hydraulicky napínané poháněcí stanice dojde k vysunutí tlačných kladek posunovacího vozíku a po jeho navedení mezi nápravy dojde k uchycení za nákolek vozu. Posun vagonu je pak možný oběma směry po celé délce manipulačního prostoru. Snížením předepnutí lana dojde k uvolnění tlačných kladek posunovacího vozíku a k jejich odpojení od vagonu. V době umístění vozíku v parkovací pozici je možný průjezd vlakových souprav bez omezení.
Zařízení je možno dodat s s variantou vratné stanice pro zrychlený přesun samostatného posunovacího vozíku na stanovené místo (vhodné pro delší tratě). Montáž technologie lze provádět na všech běžných typech pražců (dřevěné i betonové).
Zařízení je schopno zcela nahradit v daném manipulační prostoru ekonomicky náročný provoz lokomotivy, popř. zastaralý způsob posunu pomocí vlečného lana. Nemalým přínosem je taktéž zvýšení bezpečnosti pracovníků posunu, zvýšení komfortu obsluhy a úspora manipulačního času.
Standardní dodávka zařízení dále obsahuje základní elektrovybavení a to včetně pevně umístěných ovládacích panelů v místech nakládky (vykládky) a výstražné signalizace. Ovládací panely lze na základě požadavku provozovatele umístit i na jiných vhodných místech, např. ve velínu obsluhy plnícího zařízení. Při nedostatečném vizuálním kontaktu pracovníka obsluhy s tažným zařízením je vhodným doplňkem monitorovací systém (není součástí standardní dodávky). Zařízení je taktéž možno provozovat pomocí dálkového radiového ovládání (není součásti standardní dodávky). Zařízení lze začlenit do automatizovaného provozu řízeného např. pomocí počítače.
Součástí dodávky zařízení je montáž, zaškolení obsluhy a kompletní projektová dokumentace.

Technické parametry
Maximální tažná síla: 15-100 kN
Rychlost posunu: 0,2 m/s
Průměr tažného lana: 20-25 mm
Napětí: 400 (500) V
Příkon elektromotoru: 5,5-22 kW
Typ trati: přímá (průjezdná i kusá) do 300m/max. sklon 3‰.

LPZ 15 LPZ 30 LPZ 60 LPZ 100
Počet vagonů (vagon = 80 t) 3 8 12 15
Maximální tažná síla (KN) 18 32 64 92
Rychlost posunu (m/s) 0,235 0,178 0,178 0,178
Průměr tažného lana (mm) 20 20 23,6 25
Typ převodovky PK 236 PK 236 PK 237 PK 237
Typ elektromotoru převodovky 1 LA7134-9AA 1 LA7133-4AA 1 LA7166-4AA 1 LG4186-4AA
950 ot/min. 1455 ot/min. 1460 ot/min. 1465 ot/min.
5,5 kw 7,5 kw 15 kw 22 kw

Fotogalerie
vozík LPZ vozík pred spojením s vagónem vozík pred spojením s vagónem detail kladky a kola
zachycení kola vagónu vodící váleček a podpěra ovládací panel ovládací panel
pohled na řídící systém vratná stanice bez krytů vratná stanice vozík v parkovací pozici
vozík v parkovací pozici vozík v parkovací pozici